Traiteur bakt'm

              Voor al uw gelegenheden groot of klein moet je bij bakt'm zijn.Algemene verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN:

- Elke bestelling is onderworpen aan onze algemene voorwaarden, die door de klant aanvaard worden.

- De bestelling kan per telefoon of per mail geplaatst worden (voorkeur mail).

- Deze is geldig als wij u een bevestiging hebben teruggestuurd en een voorschot betaald is (zie verder).

Producten en prijzen:

- Alle producten op de website zijn ter goeder trouw weergegeven. Foto's zijn niet geheel bindend

(afhankelijk van het seizoen).

- Prijzen zijn geldig op het moment van wanneer deze aangeboden worden.

- Bij afhaal of levering is de btw 6%.

- Indien er ook dranken worden geleverd bedraagt de btw 21% (op de totale bestelling).

- Bij afhaling van onze goederen, reizen deze op eigen risico van de klant.

bestellingen en overeenkomsten:

- Alle bestellingen worden voorafgegaan van een gedetailleerde prijsofferte.

- Bij bestelling zal u een voorschot van 25% (pro rata) gevraagd worden, te storten op rek.nr. BE63 6528 5202 1208. - Dagen voor datum van uw bestelling wordt het juiste aantal doorgegeven en een bijkomend voorschot van 50% gevraagd.

- De afrekening gebeurd na opmaak van factuur (deze dient binnen de 14 dagen betaald te worden).

- Wanneer deze niet wordt betaald binnen de 14 dagen volgend op het verzenden van een aangetekende ingebrekstelling zal een bijkomende vergoeding verschuldigd zijn van 10% met een minimum van €50.

- Bij gebreke van een 2de voorschot zien wij de verkoop als ontbonden en zien wij het eerste voorschot als gemaakte kosten.

- Indien men 1 maand voor aanvangsdatum de bestelling annuleert wordt het voorschot -10% terugbetaald (van het voorschot).

- Indien men het aantal personen met meer dan 10% vermindert binnen de 72 uur voor aanvang, kan de prijs herzien worden.

- Bij een annulering binnen de 72 uur voor aanvang door de klant, dient men het volledige bedrag te betalen.

- In geval van betwisting voortvloeiend uit onze overeenkomsten gesloten met traiteur Bakt'm worden beslecht door de Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel of de Nederlandse Rechtbank van Eerst Aanleg Brussel.